Sport

Sport

Sport definiuje się jako swoistą grę stwarzającą człowiekowi warunki doskonalenia osobowości i cech umożliwiających współzawodnictwo i osiąganie doskonałości sportowej.

W grze tej preferowane są normy, postawy i zachowania opierające się na podstawowych regułach moralnych.