Rozliczanie dotacji

affordable-pricing

krok 3.
Rozliczanie

Pow wyborze źródła dofinansowania, złożeniu wniosku, podpisaniu umowy o dofinansowanie następuje etap realizacji projektu.

Równolegle z  prowadzeniem zaplanowanych prac B + R prowadzić trzeba dokumentacje dla instytucji udzielającej wsparcia.

Jest to obszar bardzo ważny, ponieważ wiązać się może z utratą części lub całości przyznanych środków.