Pisanie Wniosków

Krok 2.
Pisanie wniosku

W Kroku 1. Wyszukiwanie dotacji dokonano wyboru dopasowanego do projektu źródła dofinansowania.

Wybór ten daje wiedzę, jakie wymogi należy spełnić i jakie dokumenty przygotować, aby pozyskać wymagane środki.

facilites

Typowe Obszary projektu

Cele projektu

Etapy projektu

Organizacja projektu

Korzyści projektu