wiedza
i
innowacyjność
w
rozwoju
organizacji

Informacja zarządcza

Zdobywanie, przekształcanie i analiza danych w celu dostarczenia informacji strategicznych, taktycznych i operacyjnych dla organizacji.

Pozyskiwanie dofinansowań

Pozyskiwanie dgfiansnowań

Pozyskiwanie bezzwrotnych, dodatkowych środków pieniężnych na działalność innowacyjną jest bardzo ważnym elementem polityki rozwojowej.

Wyposażenie strzelca

Specjalistyczny sprzęt i oprzyrządowanie dla strzelców długodystansowych.