pomagam spółkom
w
rozwoju

wyszukiwanie dotacji

Pozyskiwanie bezzwrotnych, dodatkowych środków pieniężnych na działalność innowacyjną.

Pisanie wniosków

Doradztwo w przygotowaniu danych, wypełnianie dokumentów i składanie dokumentacji aplikacyjnej

facilites
affordable-pricing

Rozliczanie

Rozliczanie prowadzonych projektów dofinansowanych ze środków publicznych